עמדו למעלה על לשונית "רשימות ספרים" ובחרו את הרשימה הרצויה,

או לחצו על סרגל הכלים בצד שמאל