קטלוגים ומאגרים בספריה - כניסה ממחשבי הספריה בלבד

קטלוגים ומאגרים בספריה - הכניסה למאגרים אלו אפשרית ממחשבי הספריה בלבד

        1. מפתח חיפה

מפתח חיפה למאמרים בעברית של אוניברסיטת חיפה.

  1.     מכון סאלד     

מאגר המידע של מכון סאלד למחקר מדעי ההתנהגות

  1. כותר    

מאגר ספרים באתר של מטח. ניתן להיכנס עם הסיסמא שנתקבלה בספריה.

  1. כותר ספרי לימוד

מאגר ספרי לימוד באתר של מטח. ניתן להיכנס עם הסיסמא שנתקבלה בספריה.