מה אנו יודעים על התעודה?
כותרת המקור:
1.      שער/י במה יעסוק המקור על פי הכותרת.
2.      רשום/י מושגים שאינם ברורים בכותרת (אם יש כאלה) ונסה/י לפרש אותם.
תעודת זהות של המקור:
1.      מי הכותב (בעל תפקיד או איש פשוט, גבר, אישה, נער, בן התקופה?).
2.      מתי נכתב המקור (סמוך לאירוע או מאוחר יותר).
3.      מקום כתיבת המקור.
4.      מהו סוג המקור. מקור ראשוני / מקור משני (עדות ביומן, עדות בכתב,
       עיתון, פרוטוקול, מסמך
       רשמי, שיר, מכתב, מסמך מחקר).
5.      מדוע נכתב המקור (שערו).

מה כתוב במקור (מה למדתי מהמקור):
1.      אילו נתונים עולים מהמקור. (תאור התרחשויות, פעולות שרואים או שעושים).
2.      אילו דעות עולות המקור (רגשות, עמדות, מטרות המניעות את הדמויות,
        התייחסות למידת מעורבותו של הכותב באירוע המתועד).
3.      מהו הנושא העיקרי של המקור.
4.      כיצד הרקע (מהתקופה אליו שייך המקור) והאירועים המרכזיים
       (בציר הזמן) מסבירים את הנתונים והדעות העולים מהמקור.
5.      במה המקור שניתחתי עונה על שאלת החקר שלי או על היבטים ממנה?

לאן המקור מוביל אותי?
1.      אילו שאלות עולות במוחי מקריאת המקור או המקורות שקראתי עד כה?
2.      עם אילו מקורות נוספים כדאי לי להצליב את המקור שניתחתי? (מקור אחר
       של כותב אחר מזווית ראיה אחרת, מחקר, תמונה, צילום וכו').

לסיום
     חשוב לשמור את ניתוח המקור כנספח (פורטפוליו) בעבודת החקר.