1. השפעת דפוסי המשפחה על הדימוי העצמי של המתבגר.

2. עמדות מתבגרים כלפי תהליך השלום.

3. עמדות מתבגרים ביחס לערכים דמוקרטים.

4. תהליכים בגיבוש הזהות של המתבגר.

5. השפעת סביבת הגן על פיתוח החשיבה היצירתית בגיל הרך.

6. התפתחות הילד – התפתחות שפה, התפתחות קוגניטיבית/מוסרית...

7. "חרדת בחינות" גורמים והשלכות על מתבגרים.

8. היחס לזקנה בחברה הישראלית. / יחס החברה לזקן בישראל

בשנות התשעים.

9. הקשר בין מוצא עדתי ובין העמדה כלפי הטיפול בקשיש

בבית אבות בישראל בשנת 2000.

10. עמדות מתבגרים כלפי תופעת הזקנה.

11. עמדת החברה היהודית ביחסה לקשישים לעומת החברה הערבית.

12. עמדות מתבגרים כלפי תופעת האימוץ.

13. עמדות מתבגרים כלפי עברות ועונשים בביה"ס.

14. שאיפות מקצועיות של בני נוער לעומת הישגי הוריהם.

15. אמונות טפלות בקרב מתבגרים בישראל ובין עדות, בין המינים.

16. השפעת חברות בתנועות נוער על היווצרות עמדות פוליטיות. /

הקשר בין נטיות פוליטיות ובין חברותÂ בתנועות נוער. /

הקשר בין חברות בתנועת נוער ובין מעורבות פוליטית של חבריו.

17. השפעת חברות בתנועות נוער על המוטיבציה לשירות

ביחידות קרביות.

18. גורמים חברתיים לעישון בקרב בני נוער.

19. קונפורמיות ותהליכי השפעה קבוצתית.

20. השפעת סגנון הורות על הדימוי העצמי של המתבגרות.

21. הקשר בין חלוקת התפקידים בין בני זוג במשפחה ובין שביעות

הרצון מחיי הנישואין.

22. השפעת האם העובדת על ילדיה מבחינת עצמאות, הישגיות, אחריות וכו'.

23. שינוי ושמור התרבות הרוסית בישראל: מתבגרים לעומת מבוגרים.

24. עמדות מתבגרים עולים כלפי החברה הישראלית.

25. המדריך בתנועה כסוכן חברות בקרב מתבגרים.

26. תנועות נוער בישראל.

27. הקשר בין נטיות פוליטיות של אבות ובין נטיות פוליטיות של ילדיהם.

28. השפעת ההורים על דעותיהם הפוליטיות של ילדיהם.

29. עמדות מתבגרים כלפי שוויון במעמד האישה.

30. תפיסת תפקידה של האישה בקרב המגזר הדתי והמגזר החילוני.

31. אפליית נשים בתחום העבודה – עמדות גברים ונשים.

32. עמדות של גברים צעירים ומבוגרים באשר ליציאת נשים

לעבודה מחוץ לבית.

33. תופעת העישון אצל מתבגרים בזיקה לעישון הוריהם.

34. הפנמת חניכי תנועות הנוער את ערך ההתנדבות והעזרה לזולת.

35. אלטרואיזם – עזרה לזולת והתנדבות בחברה הישראלית.

36. עמדות מתבגרים כלפי שילובם של ילדים חרשים ולקויי

למידה בכיתות רגילות.

37. השפעת יציאה לעבודה של מתבגרים על הישגיהם הלימודיים.

38. הקשר בין הישגים לימודיים לבין בחירת עיסוקים בשעות הפנאי.

39. העולים מרוסיה – תת-תרבות בחברה הישראלית או חלק מהחברה.

40. הקשר בין ותק העולה בארץ לבין זהותו היהודית ישראלית.

41. חלוקת תפקידים וסמכויות במשפחה (מסורתית/חילונית,

עולים/צברים).

42. סובלנות פוליטית בקרב מתבגרים יהודים וערבים.

43. עמדות כלפי השפעת הלימוד בכיתה הטרוגנית על הישגי התלמידים.

44. סוגי קונפליקטים בין הורים לבין ילדיהם המתבגרים

 (הבדלים בין המינים, בין דתות, גילאים שונים).

45. השפעת הורים על ילדיהם בבחירת מגמות לימוד בביה"ס.

46. בחירת מקצועות לימוד בחטיבה העליונה – בנים לעומת בנות.

47. "מה אהיה כשאהיה גדול/ה?" – שאיפות מקצועיות ותפקידי המין.

48. השפעת הורים על ילדיהם בבחירת חברים.

49. השיקולים בבחירת בן זוג בקרב מתבגרים (או בין המינים).

50. השפעת סביבת הגן על אלימות בקרב ילדים.

51. תפיסת האלימות אצל ילדים בגיל הגן.

52. עמדות מתבגרים כלפי תופעת ההומוסקסואליות.

53. השפעת סגנון החינוך של תאומים על התפתחות הזהות.

54. עמדות מתבגרים כלפי השפעת הגירושין על ילדים.

55. הקשר בין גירושין במשפחה ובין עמדות הילדים לגבי

חיי הנישואין.

56. מוטיבציה לשירות צבאי בקרב דתיים לעומת חילונים. בקרב

בני נוער בחינוך רגיל לעומת בני נוער בחינוך פנימייתי.

57. עמדות מתבגרים כלפי נכים.

58. היחס לילד החריג.

59. עמדות בקרב צעירים ומבוגרים בנושא חופש הביטוי

באירועים אקטואליים.

60. עמדות בני נוער ומבוגרים כלפי תופעת הירידה מארץ.

61. תפיסת השלום והדמוקרטיה בעיני נוער ערבי ונוער יהודי.

62. מעורבות פוליטית ובני נוער.

63. עמדות כלפי הפער העדתי של ילדים יוצאי עדות המזרח מול

עמדות הוריהם.

64. נישואין בין עדתיים בישראל – סטריאוטיפים עדתיים והעדפות

עדתיות ביצירת קשרים בין עדתיים בקרב בני נוער.

65. הקשר בין מוצא המשפחה ובין תפיסה עדתית סטריאוטיפית.

66. הקשר בין תמיכה במפלגה מסוימת לבין מוצא עדתי.

67. הקשר בין מוצא עדתי (אשכנזים/מזרחיים) לבין דפוסי שמיעת מוזיקה

 בישראל.

68. ההבדלים בין הורים לבין מתבגרים בהשקפת עולם, נורמות וערכים.

69. יחסי הורים – מתבגרים בחברה הישראלית.

70. שאיפות לעתיד – השקפת הנוער מול השקפת הוריהם.

71. ההבדלים בזהות היהודית של מתבגרים לעומת הוריהם.

72. הקשר בין עישון ההורים ליחס לעישון בקרב בני נוער בישראל.

73. ערך השוויון בקיבוץ, עמדות של שני הדורות.

74. עמדת בנות לעומת בנים לפרידה מחבר בגיל ההתבגרות

בישראל בשנות התשעים.

75. בחירת השם הפרטי ומשמעותו החברתית בישראל בסוף

שנות התשעים.

76. עמדות מתבגרים כלפי תופעת ההשתמטות מצה"ל.

77. מוטיבציה לשרות ביחידות מובחרות בצבא.

78. הבדלים ברמת המוטיבציה לגיוס לצבא ליחידות קרביות

בין נוער חילוני לנוער דתי.

79. הקשר בין פעילות בתנועת נוער להתנדבות ליחידה קרבית בצבא.

80. המוטיבציה של בנים להתגייס לצה"ל כפועל יוצא של

תפקיד האב בצבא.

81. מידת המוטיבציה של קיבוצניקים לעומת עירוניים לגבי

גיוס ליחידות קרביות בצה"ל.

82. תדמית הנוער שאינו מתגייס לצה"ל בעיני נוער ישראלי מול

נוער עולה.

83. עמדת מתבגרים ומתבגרות בנושא השמנה והרזייה.

84. הקשר בין מין המתבגר (בן/בת) ובין דפוסי קריאת ספרים ועיתונים.

85. הקשר בין הישגים לימודיים לבין בחירת עיסוקים בשעות הפנאי.

86. הקשר בין מין המתבגר ובין תעסוקתו במהלך שנת

הלימודים ובחופשת הקיץ.

87. דפוסי בילוי של בני נוער בישראל – עירוניים / קיבוצניקים.

88. דפוסי בילוי שעות הפנאי של נערות יהודיות וערביות בישראל.

89. דפוסי בילוי פנאי של נערות חילוניות ודתיות. / דפוסי בילוי

שעות הפנאי של בני נוער בישראל – חילוניים לעומת דתיים.

90. הקשר בין מידת הדתיות של המתבגר לבין ידיעותיו בנושא יחסי מין.

91. ההבדל בין נוער ומבוגרים בדפוסי הערצה לספורטאים.

92. ההבדלים בין בנים ובנות בעמדות כלפי עיסוק בספורט.

93. לחץ חברתי כגורים המשפיע על השימוש באלכוהול וההבדל

בין בנים לבנות.

94. הקשר בין עמדות חיוביות או שליליות כלפי אלימות לבין

התנדבות בחברה הישראלית.

95. ההבדלים בידידות האינטימית בגיל ההתבגרות.

96. מערכות יחסים בין המינים בגיל ההתבגרות.

97. הבדלים בתפיסת מערכות יחסים בין המינים בגיל ההתבגרות

בין דתיים וחילוניים.

98. ההבדלים בתפיסת המגדר בקליפים המשודרים ב-MTV לעומת

פרסומות המשודרות בערוץ השני.

99. MTV – השפעת מוסיקת הרוק על בני הנוער.

100. ההבדלים בתפיסת המגדר בפרסומות בעיתוני נוער לעומת פרסומות

 בעיתונות נשים.

101. הקשר בין אופי תכנית הטלוויזיה (פרסומות/תכניות ילדים) לבין

הצגת העדות וההבדלים ביניהן.

102. השפעת הצפייה בטלוויזיה על התנהגות אלימה, היווצרות

סטריאוטיפים מיניים.

103. הפרסומות כראי תרבות.

104. השפעת הפרסום בטלוויזיה על ההתנהגות הצרכנית של המתבגר.

105. השפעת פרסומות הטלוויזיה על הרגלי הצריכה של בני נוער בגילאים שונים.

106. מין ואלימות בפרסום – השפעת הפרסומות על חיינו.

107. הקולנוע הישראלי כמשקף תרבות.

108. הקשר בין מקובלות חברתית לבחירת המשחק בהפסקה.

109. הקשר בין רמת הלכידות בכתה בבית הספר היסודי ובין אופי התפקוד

החברתי של הילדים.

110. עמדות מתבגרים כלפי סטריאוטיפ ה"פרחה".

111. הבדלים בין עמדת מתבגרים ומתבגרות לגבי אלימות מילולית.

112. עמדות של בני נוער ביחס לשתיית אלכוהול בגיל ההתבגרות.

113. הקשר בין הגיל ובין העמדה כלפי השינויים בקיבוץ.

114. השוואה בין בנים ובנות ביחס לבחירת מקצוע.

115. הקשר בין הישגים לימודיים להישגים חברתיים בקרב מתבגרים.

116. הקשר בין האקלים החברתי ובין ההישגים הלימודיים של התלמידים.

117. תדמית הישראלי בעיני הציבור (נשים מול גברים).

118. הפונקציות הסמויות והגלויות של צחוק והומור בחברה.

119. היבטים כלכליים של שאיפות בנים ובנות בתחום התעסוקה.

120. קורס מד"צים בתנועת הנוער כטקס התבגרות.

121. להיות מד"צ בתנועת הנוער – המשמעות החברתית למתבגר.

122. הקשר בין מין המתבגר ובין עמדתו כלפי שימוש במחשבים ואינטרנט.

123. הקשר בין ארץ המוצא של המתבגר (ישראל/ארצות הברית/אחר)

ובין ערכים ונורמות משמעותיים.

124. הקשר בין סטריאוטיפים ודעות קדומות של המתבגר ובין

מידת הידע שלו בנושא מחלת האיידס.

125. עמדות בקרב צעירים ומבוגרים כלפי שילובם של חולי איידס בחברה.

126. לחיות עם סוכרת נעורים.

127.  יחס דיפרנציאלי של בנים ובנות כלפי תופעת האונס.

128. הבדלים בשיקולים בבחירת שמות הילד הנולד: חילוניים לעומת

דתיים.

129. תפיסת תרבות הפנאי בין קשישים שהולכים למועדון ובין

קשישים שלא הולכים למועדון.

130. מידת הקשרים עם בני המשפחה: השוואה בין קשישים הנמצאים

בבית אבות וכאלו שלא נמצאים בבית אבות.

131. רמת ההשקעה בלימודים אצל תלמידי ישיבה אקסטרניים ותלמידי

 ישיבה אינטרניים.

132. אלימות בכדורגל: השוואה בין קבוצות ראש טבלה, אמצע

טבלה וסוף טבלה.

133. עמדות כלפי מתן חופשות לאסירים: צעירים מול דתיים.

134. מידת הפתיחות של מורים: השוואה בין מורים המלמדים בכיתות

רגילות לבין מורים המלמדים בכיתות משולבות.

135. עמדות כלפי הריון בלתי רצוי: מתבגרות לעומת מבוגרות.

136. בילוי שעות הפנאי בקרב תלמידי כתות א' ו-ב': השוואה בין המינים.

137. מעמד האישה בקולנוע האמריקאי – השוואה בין סרטים המייצגים

את ימי הביניים לבין סרטים מודרניים.

138. שימוש באמצעים לניבוי העתיד: השוואה בין גילאים.

139. עמדות בני נוער כלפי שילוב ילדים מפגרים בכיתות רגילות -

השוואה בין המינים.

140. שימוש באמונות טפלות – השוואה בין המינים.

141. המניעים ליציאת נשים לעבודה: נשים דתיות לעומת חילוניות.

142. הקשר בין תפיסת הערכים של המתבגר לבין סוג בית הספר

בו הוא מתחנך.

143. מידת העצמאות של ילדי מפתח לעומת ילדים שאינם ילדי מפתח.

144. המצאות טיפוסי A וטיפוסי B אצל העוסקים בספורט תחרותי.

145. חוזק הזהות היהודית אצל בני נוער שיצאו לפולין וכאלו שלא יצאו.

146. בני נוער ותודעת השואה.

147. יחסי מורים – תלמידים בבית הספר.

148. עמדות ביחס לשימוש בסמים בקרב מתבגרים.

149. שימוש בהומור.

150. חרדה מבעלי חיים המועברת ע"י חרדת ההורים.

151. הגדרת מושג ה"אהבה" בקבוצות גיל שונות.

152. התמודדות עם לחץ במצבי לחץ שונים (לדוגמא: אב בחדר לידה).

153. מיקום במשפחה (סדר לידה) כמשפיע על דימוי

עצמי, מנהיגות, עצמאות...

154. סמלי סטטוס בחברה הישראלית.

155. הישגים לימודיים והצלחה חברתית.

156. הקשר בין הישגים לימודיים / מוצא וכו' לבין תחושות

אפליה של תלמידים מצד מורים.

157. תהליכי חילון/חזרה בתשובה בקרב קבוצות שונות בחברה

הישראלית.

158. הקשר בין מין המתבגר לבין רמת התמודדות עם לחץ.