כללי הציטוט לפי APA לפריטים ביבליוגרפיים: 

תמיד שם הספר ושם כתב העת כתובים בכתב נטוי בלבד וללא הדגשה.

בגוף העבודה:
ציטוט בגוף העבודה יכלול את שם המשפחה של המחבר/ים, שנת פרסום ומס' העמוד בשני אופנים:
1. כשהשם מופיע מחוץ לסוגריים ושנת הפרסום יחד עם העימוד מופיעים בתוך הסוגריים.
2. כשכל אלו מופיעים בתוך הסוגריים.
אזכור בגוף העבודה יכלול את שם המשפחה של המחבר/ים ושנת הפרסום באחד משני האופנים המופיעים לעיל :
מחבר אחד
במחקרו של כהן  (2007 , ע' 3 )…
במחקר שהתפרסם לאחרונה (כהן, 2001 )

שני מחברים או יותר
כאשר ישנם 2 מחברים יש לציין את שניהם בכל הופעה עם וו החיבור ביניהם. (כהן ולוי, 2001 )

לפרסומים עם  2-5 מחברים
יש לציין את כולם באזכור הראשון ואח"כ רק את שם המשפחה הראשון בצירוף ואחרים.

כאשר אין מחברים
לרשום בגוף העבודה את מה שמופיע לראשונה ברשימה הביבליוגרפית (בד"כ הכותר) ושנה.
להשתמש במירכאות אם מדובר בפרק מספר או מאמר, לכתוב בכתב נטוי אם מדובר בכותר של ספר או כתב עת.

לדוגמא: "מרכז הסטודנט החדש", 2008.

ברשימת המקורות:
בסוף העבודה, על דף נפרד, תופיעה רשימה ביבליוגרפית.
רשימה זו תכלול את כל החומר שצוטט בגוף העבודה. לא יהיה פריט שהופיע בגוף העבודה ולא יופיע ברשימה, ולהיפך – פריט המופיע
ברשימה חייב שיהיה לו ביטוי בגוף העבודה.

את הרשימה יש לסדר לפי אלף-בית של שמות מחברים ללא מספור. שם משפחה,  מחבר.

דוגמאות לכתיבת רשימה של מקורות לפי ארגון ה APA:

באופן כללי, שם הספר ושם כתב העת צריכים להיות בכתב נטוי בלבד, ללא הדגשה.

שם הסופר (שם משפחה, שם פרטי), (שנה), שם הספר, שם ההוצאה: מקום ההוצאה, מספרי העמודים או הפרקים בהם נעזר התלמיד.

הדוגמאות:        
א. ספר עם מחבר אחד:
רעם, ג', (2006), אאוטסיידרים ומורדים - העומדים מחוץ ומנגד, תל-אביב: משכל.
שם המחבר בעברית - שם משפחה פסיק ואות ראשונה של השם הפרטי עם גרש.
אם יש 2 שמות פרטיים יש לעשות גרשיים בין האותיות הראשונות של השמות הפרטיים.

ב. ספר עם שני מחברים:
אילון, ע' ולוי-שגב, ר' (1990), יד ביד – שילוב חברתי של החריג והשונה, חיפה:נור ד                                                                                                 
בעברית וו החיבור מפריד בין שמות המחברים. *באנגלית פסיק ו-& מפריד בין המחברים.

ג. ספר עם 3-6 מחברים:
סמילנסקי, מ', מירון, מ', פלדמן, ש', וייסר-גרנק, ר',סמילנסקי, ש', (1991), אתגר ההתבגרות - צרכים, לחצים והתמודדות, תל אביב: רמות.
*רושמים חמישה מחברים, מהמחבר השישי רושמים -ואחרים. *בלועזית   =ואחרים . et al

ד. ספר שמחברו אינו ידוע:
המסע בתמונות אירופה. (1968). תל-אביב : אלגד.

ה. ארגון, מוסד או חברה כמחבר:
1. הוועדה הציבורית לצמצום האלימות בקרב ילדים ונער במערכת החינוך בישראל. (1999). דו"ח המלצות ראשוני ליישום תכנית לאומית למניעת האלימות בקרב ילדים ונוער במערכת החינוך בישראל : תכנית לאומית לצמצום האלימות בקרב ילדים ונוער במערכת החינוך בישראל. ירושלים : משרד החינוך, התרבות והספורט.
2. משרד החינוך, התרבות והספורט (תשנ"ז), חוזר מנכ"ל, ד (לקויות למידה וקשיי למידה; הגדרה ועקרונות לאבחון ולטיפול), ירושלים, המחבר.

ו. עבודת גמר:
גולני רייך, ע' (2010).  איכות הקשר בין אחים ביולוגים, אחים חורגים ואחים למחצה במשפחות נישואים-שניים והגורמים המשפיעים על קשר זה. עבודת M.A. אוניברסיטת בן-גוריון, המחלקה לעבודה סוציאלית,באר שבע.

*לתואר שני, .M.A = מוסמך, ולתואר שלישי, .Ph.D = דוקטור לפילוסופיה.
התבנית היא: שם משפחה, אות ראשונה של השם הפרטי. (שנת פרסום). שם העבודה. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, שם האוניברסיטה, מקום האוניברסיטה.

*אם זה דוקטורט כותבים: עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפיסלוסופיה.

ז. עורך:
אריאן, א' (עורך), (1979), ישראל – דור ההתהוות, תל אביב: זמורה ביתן ומודן

כאשר מדובר במאמרים:
ט. מאמר בתוך ספר ערוך:
הורוביץ, ת' ולשם, א' (1998). יוצאי ברית המועצות במרחב התרבותי של ישראל. בתוך מ' סיקרון וא' לשם (עורכים), דיוקנה של עלייה: תהליכי הקליטה של עולי ברה"מ לשעבר 1995-1990 (עמ'337-294). ירושלים : מאגנס. 

העורכים : האות הראשונה של השם הפרטי (עם גרש) לפני שם משפחה בתוספת (עורך) או (עורכים).
באנגלית (עורך)=(.ed), (עורכים)=(.eds) יש לרשום את האות הראשונה של השם הפרטי (עם גרש בעברית, נקודה באנגלית) ושם המשפחה
המלא של כל העורכים, אלא אם כן מדובר בוועדת עורכים גדולה, אז ניתן להסתפק בפרטי העורך הראשי ואחרים.

י. מאמר או כתבה מתוך עיתון יומי או שבועון:
בן צבי, מאיר, "גם עולי רגל צריכים לאכול", הארץ, כ' תמוז תשמ"ו.

יא. מאמר מתוך כתב עת:
דודזון-ערד, ב' (2010), איכות החיים של ילדים בסיכון שהוחלט להשאירם בבית בהשוואה לילדים שהוחלט להוציאם מהבית. חברה ורווחה, ל', (חוברת 3-4) 397-422 .
שם הכותב (שם משפחה, שם פרטי),(שנת פרסום). שם המאמר, שם כתב העת ומספר הכרך בכתב נטוי (italica). רושמים מספר כרך, מספר חוברת בסוגריים, ועמודים.

יב. מאמר מתוך אנציקלופדיה:
יציב, ג' (1970), מדגם. בתוך אנציקלופדיה למדעי החברה (כרך ג', עמ' 411-412). מרחביה : ספרית הפועלים.

כאשר מדובר במקורות אינטרנטיים:
יג. אתרי אינטרנט:
הכוונה לאתרי אינטרנט שלמים, לא למאמרים או דוחות בתוך אתרים .
ציטוט מאתר אינטרנט:
יש לרשום: שם מחבר, שנה, שם המאמר, במקום שם ומקום ההוצאה יש להביא את הכתובת המדויקת של דף האינטרנט ובאיזה יום המאמר נשלף מהאינטרנט.
יש לתת בגוף הטקסט את ה - URL לדוגמא :
בגוף הטקסט כתוב : ... האתר של הרשות הלאומית למלחמה בסמים http://www.antidrugs.gov.il מציין מספר נקודות חשובות בנוגע לנאמר כאן...
יד. מאמר אקדמי מהאינטרנט:
שם משפחה, שם פרטי. (שנה). שם המאמר. [גרסה אלקטרונית]. שם כתב-העת, מספר הכרך, נדלה בתאריך... כתובת אתר האינטרנט של המאמר.
אילן, ר. (2001). פגישה עם האבולוציה. [גרסה אלקטרונית], עלון למורי הביולוגיה, 165, נדלה ב-24ספטמבר 2002 מ: http://www.snunit.k12.il/bioteach/upload/.a165/evolution.html

טו. הגדרה ממילון מקוון או ערך אנציקלופדי אלקטרוני:
רושמים את מחבר הערך (אם אין מחבר רושמים את שם הערך) ואח"כ שנה בסוגריים. אם אין שנה רושמים את השנה הנוכחית. שם הערך שחיפשתם, שם המילון או האנציקלופדיה באותיות נטויות, תאריך כניסה וכתובת url .

התניה קלאסית (13.6.2011). ויקיפדיה, כניסה בתאריך 19.6.2011 http://he.wikipedia.org/wiki%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%

טז. אזכור וציטוט בגוף העבודה של מקורות אלקטרוניים שאינם אתר אינטרנט:
ציטוט בגוף העבודה יכלול את שם משפחתו של המחבר/ים, שנת הפרסום ובמקום מס' העמוד (לא קיים במסמך אינטרנט) יש לציין מספר פיסקה - עם הסמל של פיסקה או הקיצור .para באנגלית או המילה פיסקה בעברית:
(שפר, 1991 ,   2) או (שפר, 1991 , פיסקה 2)
(Myers, 2000, para.5) or (Myers, 2000,  5)
בגוף העבודה- אזכור יכלול את שם משפחתו של המחבר/ים ושנת הפרסום באחד משני האופנים המופיעים לעיל.
ברשימת המקורות- שימו לב: שם הספר, האתר או שם כתב האת צריכים להיות בכתב נטוי (italics) בלבד, ללא הדגשה.
הערה כללית
ציטוט ממקור שני - התיחסות למאמר שצוטט ע"י אחרים מבלי להשתמש במקור.
ברשימת המקורות יש לציין את המאמר המצטט.
בגוף העבודה יש לציין את בעל הרעיון המקורי כפי שצוטט אצל:
במחקר של ...(כפי שצוטט אצל.....)

יז. ראיון אישי:
שם משפחה של המרואיין, שם פרטי, תפקידו. ראיון אישי. מקום הראיון, תאריך הראיון.

 

ניתן למצוא הנחיות לכתיבת עבודות גמר באתר של משרד החינוך בקישור הזה