מה?      הנושא, האירוע שהתרחש
מי?        האיש, האנשים, המעורבים באירוע
מתי?      זמן התרחשות האירוע
מקום?    היכן התרחש האירוע
מדוע?    סיבת התרחשות האירוע
מטרה?   למה – (תכלית) לשם מה תוכנן האירוע