הנחיות כלליות

1. הביבליוגרפיה תופיע בסוף העבודה לפי סדר האלפבית של שמות המשפחה של המחברים.

2. ברשימה זו יופיעו אך ורק הפריטים המוזכרים בגוף העבודה.

3. מספרי העמודים שיופיעו ברישום הביבליוגרפי יירשמו מימין לשמאל, מהקטן לגדול.

4. יש לרשום שנת הוצאה עברית או לועזית, כפי שמופיע במקור.

5. בין כל פרט ביבליוגרפי למשנהו יש לשים פסיק.


רישום ספר

1. שם משפחה של המחבר, האות הראשונה של שמו הפרטי (ללא פסיק וללא נקודה).

2. שנת הוצאת הספר בתוך סוגריים, נקודה.

3. השם המלא של הספר יודגש בכתב נטוי.

4. שם ההוצאה, נקודתיים.

5. מקום ההוצאה.

דוגמה : בכרך, י (1970). מה בין שאול לדוד. ירושלים: הוצאת פלדהיים.


בכרך מסדרת "עולם התנ"ך" ייכתב העורך כשם מחבר הספר.
דוגמה : הרן, מ (עורך) (1993). עולם התנ"ך - בראשית. ירושלים-רמת גן: הוצאת רביבים.


רישום מאמר מתוך קובץ

1. שם המשפחה של מחבר המאמר, האות הראשונה של שמו הפרטי.

2. שנת ההוצאה של הקובץ בתוך סוגריים.

3. שם המאמר בתוך גרשיים.

4. שם הקובץ מודגש בכתב נטוי.

5. מקום ההוצאה, נקודתיים.

6. שם ההוצאה.

7. מספרי העמודים של המאמר כולו בתוך הקובץ.

דוגמה : אופנהיימר, ב (1972). "הקדשת ישעיהו וגלגוליה במסורת חז"ל". המקרא ותולדות ישראל. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. עמ' 50-18.


רישום מאמר מתוך כתב עת

1.שם המשפחה של מחבר המאמר, האות הראשונה של שמו הפרטי.

2. שנת ההוצאה בסוגריים, נקודה.

3. שם המאמר בגרשיים, נקודה.

4. שם כתב העת מודגש בכתב נטוי, נקודה.

5. מספר החוברת.

6. מספר העמודים של המאמר כולו.

דוגמה : אילת, מ (תשנ"א). "שאול ושמואל בספר שמואל". בית מקרא. ל/א-ג, עמ' 138-133.


רישום ערך מתוך האנציקלופדיה

1. שם המשפחה של מחבר הערך, האות הראשונה של שמו הפרטי.

2. שנת ההוצאה של האנציקלופדיה בסוגריים, נקודה.

3. שם הערך האנציקלופדי בתוך גרשיים.

4. שם האנציקלופדיה מודגש בכתב נטוי.

5. מספר הכרך.

6.מקום ההוצאה, נקודתיים.

7. שם ההוצאה.

דוגמה : ליכט, י"ש (תשמ"ב). "שמשון". אנציקלופדיה מקראית. כרך ח. ירושלים: הוצאת מוסד ביאליק.


רישום ערך מתוך האינטרנט

1. אם ידוע שם שם המחבר ושנת ההוצאה יש לרשום את הפרטים על פי רישום הערך מתוך אינציקלופדיה, להוסיף את הקישור ולציין את תאריך הוצאת המאמר מהאינטרנט. אם לא מופיעים פרטי המחבר יש לציין רק את הקישור ותאריך הוצאת המאמר מהאינטרנט.

דוגמה : חילווה, פ. "דף שבועי יעקב ועשו תאומים ולאומים" http://www.biu.ac.il/jh/parasha/toldothal.html, נשלף 11.7.2015.


יש להגיש את רשימת המקורות בסוף העבודה מסודרת על פי סדר א-ב עולה של שם המשפחה של המחבר.

MORE_CATEGORIES_INרישום ביבליוגרפי לעבודות בתנ"ך

תתי-קטגוריות