מצגת ללימוד שיטת דיואי

The Library of Congress

מידעת: כתב עת לחקר המידע והספרנות של מרכז הספר והספריות

מרכז הדרכה לספריות: מרכז הדרכה לספריות

ספרית בית אריאלה: מפתח ממוחשב של עיתונות יומית – בית אריאלה (גישה חופשית באינטרנט). בית אריאלה הינה הספרייה היחידה בארץ השומרת מיפתוח לעיתונות יומית מ- 1993 ואילך. המיפתוח נעשה מהעיתונים: ידיעות אחרונות, הארץ, מעריב, יתד נאמן, הצופה והעיר (עד 2008 בלבד)

הקטלוג הארצי המאוחד בניהולו של פרופ' אלחנן אדלר: הקטלוג הארצי המאוחד בניהולו של פרופ' אלחנן אדלר

אסמ"י (סמל - ספרנים ומידענים לישראל)