מצגת לשימוש נבון ברשת: מצגת על הנושא של שימוש נבון ונכון ברשת לילדים ונוער

  עמותת אשנב: עמותת אשנב מבקשת ללמד שימוש נכון ונבון ברשת בעקר לילדים ונוער לזכרו של ערן אדרת

מצגת לחיים נבונים ברשתמצגת בנושא חיים נכון באינטרנט המורכבת משני חלקים שהעלה בי"ס מקיף א ראשון לציון

 המרכז לאינטרנט בטוח: המרכז לאינטרנט בטוח הינו יוזמה של איגוד האינטרנט הישראלי הפועל למעלה מעשור לשמירה על האינטרנט והמשתמשים בו.

גלישה בטוחה באינטרנט: אתר של משרד החינוך המסביר לדעת כיצד ולשמור ולהישמר בהתנהלות במרחב הווירטואלי.