תמיד אזרחות: אתר של מטח ובו חומרים על מטלת הביצוע באזרחות

אור ירוק: האתר של עמותת אור ירוק לשינוי תרבות הנהיגה בישראל

כנסת ישראל: מרכז המחקר והמידע של הכנסת

מושגים באזרחות: מושגים באזרחות לבגרות

שתיל: אתר "שתיל" שירותי תמיכה וייעוץ לקידום שינוי חברתי

שח"ר: שח"ר - המחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה

להיות אזרחים בישראל: אתר המלוה את ספר הלימוד באזרחות

תקנות וחוקים להפקת ארועים: תקנות בטיחות, נגישות לארועים, חוק הדציבלים, מפגעי רעש

המכון הישראלי לדמוקרטיה: מכון מחקר עצמאי א-מפלגתי, המשמש מקור מידע, יעוץ ומחקר בנושא השלטון הדמוקרטי

עיתון "הגפן": עיתון "הגפן" מגזין המושבות, ארכיון גליונות אחרונים של העיתון.

אתר מאבק הגז: אתר שמתאר את ניהול נושא הגז על ידי הממשלה.

מאגר החקיקה הלאומי: מידע על כלל חוקי מדינת ישראל, על הצעות החוק בהליך חקיקה או שהליך חקיקתן נעצר ועל החוקים שחקיקתם הושלמה