אתר אוח: אתר אוח - האתר של משרד החינוך. כולל חומרים על סיפורי בריאה במזרח הקדום, סיפור גן עדן, קין והבל, מגדל בבל, האבות, עקדת יצחק, הברית בין הבתרים, יעקב ועשו - הבכורה, יעקב ורחל.

אתר כותר: אנציקלופדיות ומחקרים שפורסמו ביובל השנים האחרונות,כולל חומרים לחלק גדול מהנושאים.

אתר דעת: לימודי יהדות ורוח של מכללת הרצוג. כולל חומרים על רוב הנושאים.

מטח: מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

 עמותת חופש: עמותה לחופש מדת והפרדת הדת מהמדינה. כולל חומרים על סיפורי הבריאה, גן עדן, קין והבל, סיפור המבול, מגדל בבל, אברהם, עקדת יצחק, אישה אחות, יצחק וישמעאל, הבריתות, יעקב ועשו, יעקב רחל ולאה ואונס דינה.

לקסיקון לתרבות ישראל: חומרים שונים על נושאים מקראיים

בית המדרש הוירטואלי: מאמריו של הרב ד"ר יונתן גרוסמן

בית המדרש הוירטואלי על שם ישראל קושיצקי: מאמרים על ספר בראשית מהארכיון של האתר

כולל חומרים על רוב הנושאים.

מקראנט: מאגר מידע במקרא, כולל חומרים על רוב הנושאים.

מקראגשר: אתר גשר של העמותה לשיתוף פעולה של חילונים ודתיים. כולל חומרים על האבות.

גליונות נחמה: מתוך אתר דעת, דפי עיון בפרשת השבוע של ספר בראשית על פי סדר הפרקים. כתובים על ידי נחמה ליבוביץ מתוך "שבילי התנ"ך".

אתר מורשת: שמיעת שיעורים בתורה של רבנים. כולל חומרים על בריאת העולם, אברהם, שרה, מערת המכפלה, עקדת יצחק, יעקב, יעקב ועשו, רחל ולאה.

המולטי יקום של אלי אשד: באתר זה אפשר למצוא תמונות ופזמונים שקשורים לתנ"ך.

אתר 929: באתר זה מפורשים פרקי התנ"ך ע"י אנשי רוח ותרבות מכל המגזרים.

תנ"ך בחינוך הממלכתי: מאמרים וחומרי העשרה בנושא סיפורי האבות ונושאים נוספים בתחום התנ"ך.

אתר ספר האגדה- אוצר אגדות חז"ל ברשת: באתר ספר האגדה תוכלו למצוא מבחר סיפורים ובהם קישורים לסיפורים מן המקרא המוזכרים בהם וקישורים למקורות שמהם ערכו אותם ביאליק ורבניצקי. לכמה מן הסיפורים מצורפים מבואות, קישורים להרחבה, והפניות לקריאה נוספת.

 על התורה- "מקראות גדולות": אתר ללימוד תנ"ך כולל מילון תנ"כי, קיימות בו מקראות גדולות עם פרשנים רבים. שפת האתר היא אמנם אנגלית אך החיפוש בו יכול להתבצע בעברית לנוחות התלמידים.