אתרים המתאימים ללימודי כלכלה

משרד הכלכלה והתעשיה: משרד המחסר והתעשיה. אתר ממשלתי אמין. עוסק בסחר חוץ, קדום יצוא והשקעות בישראל,תעסוקה, יחסי עבודה, זכויות עובדים ועוד

משרד היצוא: נתונים על ייצוא מישראל. חלק מהחומר באנגלית

התאחדות התעשיינים בישראל: נתונים על הכלכלה הישראלית. סחר חוץ תעשיה עבודה תקשורת. אתר מקצועי

האתר הרשמי של בנק ישראל: מפרסם את ההתפתחויות והנתונים של המשק הישראלי מצב שוק ההון, עבודה, יצוא יבוא תקציב הממשלה ועוד

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: אתר מהימן ובו נתונים רבים על מצב הכלכלה והחברה בישראל

המכון הישראלי לדמוקרטיה: המכון לדמוקרטיה עורך כנסים כלכליים שנתיים ומפרסם מאמרים ונתונים על הכלכלה הישראלית